Contents

בושה וחרפה למרצ

Contents
Hebrew post
This post is written in Hebrew, which was the blog’s language at the time.

מרצ מציעה: להוציא את שיתוף הקבצים אל מחוץ לחוק. הכותרת אולי נשמעת מטעה, יחשוב לו הקורא התמים - הרי וודאי וּוודאי שלמרץ אין בעיה עם שיתוף קבצים באופן כללי, וכמובן שהמאבק שלהם מרוסן לעניין עבירות בנושא קניין רוחני. אך לא ולא - הסעיף הרביעי בהצעת החוק שלהם מוציא מחוץ לחוק תוכנות ושירותים לשיתוף קבצים. בכלל. זה שמאל זה? זו פרימיטיוויוּת מחשבתית חמורה ממה שאנחנו רואים מה-RIAA.

לזכותם יאמר כי הם תומכים בפתרון בדמות מיסוי של הגולשים - אבל עושה רושם שהם ממהרים לוותר בחזית זו. אכזבה עמוקה ממפלגה שראיתי בה סיכוי לרפורמה ב"קניין רוחני" ותמיכה בתוכנה חופשית.